Czy jesteś gotowy zacząć handel na DAX w sposób świadomy i prosty?

Skuteczne handlowanie na DAX wymaga nie tylko nauki, ale i praktyki. Po pierwsze należy zacząć to robić, a po drugie dać sobie czas na naukę. Kurs DAX Praktycznie maksymalnie zbliża nas do rzeczywistych warunków rynkowych. Po omówieniu charakterystyki DAX z praktycznego punktu widzenia przechodzimy do formacji i setupów. Następnie po ich opracowaniu przechodzimy do symulacji inwestycyjnej w formie statycznej i dynamicznej. Symulacja dynamiczna to symulacja wideo na migającym i poruszającym się wykresie.  Świeca po świecy i minuta po minucie, bez ukrytych fragmentów wykresu. Od czego zacząć? Jakimi technikami się posługiwać? Jakie formacje i setupy wybrać dla siebie i na co zawierać transakcje?

Celem kursu jest osiąganie systematycznych wyników na DAX w wysokości 200-400 pkt. miesięcznie w daytradingu, poprzez umiejętność selekcjonowania powtarzalnych transakcji i jednocześnie poprzez ograniczanie ryzyka dzięki stosowaniu logicznych stop lossów.

W symulacji inwestycyjnej za marzec 2019 roku uzyskano wynik powyżej 2.600 pkt.

DAX Praktycznie to internetowy kurs, w którym przekazuję całą moją wiedzę dotyczącą handlowania na DAX, wynikającą z praktyki rynkowej.

Najważniejsze elementy kursu DAX Praktycznie to:

konkretne formacje i setupy

strategie mechaniczne dla początkujących

aktualne wykresy z 2019 roku

symulacja statyczna za okres 1-14 marca 2019 roku

symulacja dynamiczna za okres 15-31 marca 2019 roku (ponad 5 godzin filmu)

statystyki historyczne mechanicznych strategii inwestycyjnych na DAX od 2006 roku

teoria oscylacyjna

taktyka krańcowa.

transakcje z okresu wrzesień – październik 2019

Ten kurs poprowadzi Cię za rękę, krok po kroku i nauczy Cię wszystkich elementów, na które trzeba zwracać uwagę na wykresie.

Rejestracja uzupełniająca na szkolenie online Dax Praktycznie została zakończona 8 listopada 2019 r. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w kolejnej edycji kursu, wyślij maila na adres: biuro@daxpraktycznie.pl
Poinformujemy Cię o tym w pierwszej kolejności.

Dla kogo jest kurs DAX Praktycznie

Dla tych, którzy rozpocząć handlowanie na DAX

Dla tych, którzy już handlują na DAX i szukają nowych rozwiązań praktycznych

Dla tych, którzy chcą poświęcić czas na naukę

Dla średnio zaawansowanych, zaawansowanych oraz bardzo zaawansowanych

Możliwości, czyli czego uczę

W kursie DAX Praktycznie zawarłem esencję mojej wiedzy na temat DAX. Jednocześnie ponad 25 – letnie doświadczenie rynkowe pozwoliło mi na jej prezentację w taki sposób, aby była łatwa do przyswojenia w jak najkrótszym czasie. Kurs jest precyzyjny, dynamiczny, ale jednocześnie prosty i zrozumiały. Pozwoliło to na zrealizowanie celu kursu. DAX Praktycznie stanowi logiczną i spójną całość. Każda kolejna lekcja jest następstwem poprzedniej. Materiał był porządkowany wielokrotnie, aby treść przekazywana była maksymalnie prosta i logiczna oraz zawierała jedynie esencję zagadnienia.

Kurs składa się z 32 lekcji wideo.

Na szkolenie składa się następujący program kursu. Zachęcam do bardzo uważnego i wnikliwego zapoznania się z poszczególnymi jego etapami. Kurs jest ułożony w sposób logiczny.

Moduły 1-4 to proces nauki. Bardzo obszerny moduł 5 to symulacja inwestycyjna, czyli wszystkie transakcje po kolei w okresie 1-31 marca 2019 roku. Wszystkie sesje, dzień po dniu i minuta po minucie. Z kolei moduł 6 to omówienie transakcji z okresu wrzesień – październik 2019.

Moduł ważny, bo zawiera prezentację praktycznych aspektów dotyczących DAX. Tylko i wyłącznie takich, które mogą pomóc w daytradingu.

Zawartość modułu 1:

Lekcja 1Daytrading na DAX

Lekcja 1Daytrading na DAX

 • W pierwszej lekcji oglądamy film prezentujący realny karnet na DAX. Jest to zapis sesji giełdowej z rynku realnego. Karnet miga, a wykresy się ruszają.
 • W czasie filmu omawiam trzy istotne aspekty dotyczące handlowania na DAX.
 • Zaleca się co najmniej dwukrotnie obejrzenie tej lekcji. Raz z punktu widzenia zachowania karnetu na DAX, a drugi raz z punktu widzenia zawartej w nim treści merytorycznej.

Lekcja 2 – Efektywność DAX

Lekcja 2 – Efektywność DAX

 • Analiza wyników mechanicznego systemu inwestycyjnego od 2006 roku.
 • Trzy strategie mechaniczne – wyniki i wnioski.
 • Wszystkie transakcje policzone i sprawdzone ręcznie.
 • Dane z rynku realnego, dostawca CQG.
 • Wnioski końcowe.
 • Lekcja ta stanowi fundament do dalszej nauki.

Lekcja 3 – Charakterystyka DAX

 • DAX, Xetra, Eurex, Deutsche Börse – co to oznacza i dlaczego jest ważne?
 • Dlaczego DAX jest najtańszym instrumentem do handlowania?
 • Ile kosztuje nas zarobienie 3000 euro na FW20, a ile na DAX?
 • Ile wynosi średnia zmienność DAX, a ile SP500?
 • Analiza historycznego ATR. Praktyczne wnioski dla daytraderów.
 • Prowizje na rynku realnym i na CFD, czyli ile to nas będzie kosztowało.
 • Film wideo porównujący karnet SP500 i DAX – praktycznie wnioski.
 • Stawianie zleceń stop loss na rynku realnym a na CFD. Praktyczne wskazówki. Omówienie zagrożeń. Wskazanie konkretnych rozwiązań.

Lekcja 4  – Zmienność i siła relatywna

 • Jaką wybrać platformę CFD?
 • Jaką wybrać platformę z rynku realnego?
 • Jakie biuro maklerskie wybrać i jakiego dostawcę danych?
 • Omówienie czterech najlepszych platform do daytradingu na DAX.
 • Omówienie składu indeksu DAX i praktyczne wnioski z tego wynikające.
 • Praktyczna analiza zmienności rynkowej.
 • Praktyczna analiza siły relatywnej i wpływ tej analizy na nasze wyniki inwestycyjne.
 • Analiza poszczególnych faz sesji giełdowej.

DAX nie jest łatwym indeksem i dlatego w tym module analizujemy wyniki poszczególnych – maksymalnie mechanicznych – strategii inwestycyjnych. Od wykresów 1 minutowych do wykresów dziennych. Jak wskazuje nazwa modułu, zaczynamy szukać zysków.

Zawartość modułu 2:

Lekcja 5 Techniki inwestycyjne oparte na krótkiej ramie czasowej

W tej lekcji:

 • Scalping na wykresach 1 minutowych.
 • Scalping wskaźnikowy.
 • Handel w oparciu o świece 5 minutowe.
 • Podeście systemowe czy jednak targetowanie pozycji?
 • Handel w oparciu o świece 15 minutowe.
 • Statystyki historyczne liczone ręcznie i komputerowo (niektóre od 2006 roku dla wykresów np. 5 minutowych).
 • Analiza wyników i wnioski na przyszłość.

Lekcja 6  Techniki inwestycyjne oparte na większej ramie czasowej

 • Czy strategia 20-50 działa?
 • Luki i wnioski z nich płynące na podstawie historycznych statystyk.
 • Szczyty i dołki – prezentacja wybranych statystyk.
 • Dzienne wybicie z targetem – statystyki 2007 – 2017, dane z rynku realnego, liczone ręcznie, sprawdzana każda transakcja, wariant najbardziej negatywny (wariant z nocowanie na pozycji i bez nocowania).
 • Podsumowanie i wnioski.

Lekcja 7 Zakres poranny

W tej lekcji:

 • Omówienie koncepcji wybicia porannego.
 • Cztery sposoby prowadzenia i zamykania pozycji.
 • Statystyki historyczne (dane CQG z rynku realnego, liczone ręcznie).
 • Wnioski i wskazówki.
 • Pierwsze transakcje.

Lekcja 8  Wybicia 15 minutowe

W poszukiwaniu zysków zawężamy ramę czasową.

Analiza poszczególnych przypadków.

Kiedy wybicia 15 minutowe płacą, a kiedy nie płacą.

Gdzie otworzyć pozycję i gdzie umieścić stop loss?

Czy lepiej handlować z targetem czy jednak lepiej od sygnału do sygnału?

Moduł 3 zawiera w sobie autorską koncepcję oscylacyjności rynków. W szczególności DAX jest idealnym przykładem działania oscylacyjnego. Ten moduł stanowi wprowadzenie do kolejnego modułu, w którym będą omawiane konkretne formacje i setupy do zagrania. Moduł ten jest naturalnym łącznikiem pomiędzy modułem 2 a modułem 4.

Zawartość modułu 3:

Lekcja 9   Technika oscylacji

 • Autorska koncepcja prowadzącego.
 • Co to jest oscylacja?
 • Testy historyczne na DAX za okres 2000 – 2016.
 • Uzyskana skuteczność zagrania na wykresie 15 minutowym w teście mechanicznym wyniosła 78% na rynku zmiennym i na rynku spokojnym, czyli w każdej sytuacji rynkowej.
 • Analiza wniosków.
 • Konkretne przykłady.
 • Wskazówki na przyszłość.

Lekcja 10   Taktyka krańcowa

 • Kolejna autorska koncepcja prowadzącego.
 • Polega na tym, że wchodzimy w rynek jedynie wtedy, gdy jest zmienny.
 • Jeśli rynek jest zmienny to płacą nawet podstawowe techniki trendowe.
 • Teoria krańcowa wskazuje, jakie to są miejsca niejako z automatu.

Lekcja 11 Wokół minimum i maksimum

 • Handel przeciwko inwestorom systemowym.
 • Czy na Dax warto kupować dołki zamiast je sprzedawać?
 • Trzy obszary na DAX,  w każdym handlujemy inaczej.
 • Omówienie zasad.
 • Grafy i rysunki systematyzujące wiedzę.

Moduł ten wprowadza nas w pierwsze transakcje wykonywane na rynku samodzielnie. Jednocześnie systematyzuje wiedzę nabytą w poprzednich lekcjach, a w szczególności w poprzednim module, poprzez zaproponowanie konkretnych formacji i setupów.

Zawartość modułu 4:

Lekcja 12   Pierwsza transakcja dnia

 • Istota pierwszej transakcji dnia.
 • Omówienie poszczególnych faz sesji giełdowej w celu ustalenia, o której zaczynamy daytrading każdego dnia.
 • Omówienie dwóch sposobów na rozpoczęcie handlu każdego dnia.
 • Rzetelne omówienie zalet i wad każdego prezentowanego podejścia.

Lekcja 13   Handel wokół ostatniej  i pierwszej 15 minutowej świecy

 • W tej lekcji pozostałe dwa sposoby pozwalające rozpocząć handel każdego dnia.
 • Z tych w sumie czterech dostępnych możliwości, prowadzący szkolenie wskazuje sposób najbardziej optymalny w jego opinii.
 • To ważne, bo pierwsza transakcja każdego dnia jest zawsze najtrudniejsza, gdyż jej wynik może mieć wpływ na transakcje kolejne.

Lekcja 14   Formacja Święty Graal

 • W tej lekcji przechodzimy do analizy zagrań, które wykonuje się przez przebieg całej sesji giełdowej.
 • Czego szukać na wykresie?
 • Jak i na co handlować?
 • Formacja Świętego Graala, która może stanowić samodzielny setup.

Lekcja 15   Handel w godzinach 9.15 – 17.30

 • Omawiam pozostałe układy, na które można handlować.
 • Koncepcja pierwszego oraz drugie wybicia.
 • Zalety i wady każdego z podejść.
 • Przykłady zagrań.
 • Wnioski.

Lekcja 16   Setupy Strukturalne

 • Setupy strukturalne znacznie wzmacniają zagrania omawiane w poprzednich lekcjach.
 • Setupy te są naturalnym uzupełnieniem tego, czego się uczyliśmy w poprzednich lekcjach.
 • Około 20 układów strukturalnych, na które warto zwracać uwagę.
 • Poziom wejścia, stop loss i target.
 • Przykłady na aktualnych wykresach z 2019 roku.

Lekcja 17   Uniwersalny setup inicjujący

 • Uniwersalny dlatego, bo powinien się pojawiać nie tylko codziennie, ale kilka razy dziennie.
 • Setup strukturalny może się pojawić, ale może się nie pojawić. Jak się pojawi to jest bardzo skuteczny. Niestety jak się nie pojawi, to nie mamy na co zagrać. Dlatego setupy strukturalne pełnią rolę pomocniczą.
 • Z kolei setup uniwersalny stanowi nasz podstawowy setup inicjujący transakcje i może być rozgrywany samodzielnie.
 • Lepiej jednak, gdy współgra z dowolnym setupem strukturalnym, gdyż wtedy prawdopodobieństwo udanej transakcji drastycznie wzrasta.

Skoro wiemy na co handlować to czas przejść do symulacji inwestycyjnej. Lekcje 18-20 zawierają symulacje statyczną (jeszcze na slajdach) za okres 1-14 marca 2019 roku. Z kolei lekcje 21-26 to symulacja dynamiczna za okres 15-31 marca 2019 roku. W symulacji za okres 1-31 marca 2019 uzyskano wynik 2600 pkt. Oczywiście przyjmujemy, że jak zostanie z tego nawet połowa czy jedna trzecia na rynku realnym to i tak będzie świetnie. Symulacja statyczna to symulacja na slajdach, zaś dynamiczna na migającym wykresie. Dlaczego cały moduł nie jest dynamiczny? Dlatego, że najpierw powoli zaczynamy poprzez symulację statyczną, aby każdy na spokojnie zrozumiał, co robimy na wykresie oraz jak, na co i w jakich miejscach otwieramy pozycję, ustawiamy stop loss oraz zamykamy pozycję. I kolejny etap to symulacja dynamiczna, gdzie robimy to samo na migającym wykresie. Symulacje dynamiczne trwają już dłużej i symulacja jednej tylko sesji giełdowej potrafi trwać nawet 45 minut. Mało kto miałby cierpliwość, aby brać udział w symulacji trwającej 20 godzin w oczekiwaniu na zagranie. Dlatego pół miesiąca to symulacja statyczna, a kolejne pół dynamiczna. Chodziło to, aby prezentowany materiał był rozsądny czasowo i aby nauka była ciekawa.

Zawartość modułu 5:

Lekcja 18 – 1 – 4 marca 2019

 • Symulacja i transakcje statyczne za okres 1-4 marca 2019 r.

Lekcja 19 – 5 – 8 marca 2019

 • Symulacja i transakcje statyczne za okres 5-8 marca 2019 r.

Lekcja 20 – 9 – 14 marca 2019

 • Symulacja i transakcje statyczne za okres 9-14 marca 2019 r.

Lekcja 21 –  Symulacja wideo 15-18 marca 2019

 • Symulacja i transakcje dynamiczne za okres 15-18 marca 2019 r.

Lekcja 22 – Symulacja wideo 19-20 marca 2019

 • Symulacja i transakcje dynamiczne za okres 19-20 marca 2019 r.

Lekcja 23 – Symulacja wideo 21-22 marca 2019 roku

 • Symulacja i transakcje dynamiczne za okres 21-22 marca 2019 r.

Lekcja 24 –  Symulacja wideo 25-26 marca 2019 roku

 • Symulacja i transakcje dynamiczne za okres 25-26 marca 2019 r.

Lekcja 25 Symulacja wideo 27-28 marca 2019 roku

 • Symulacja i transakcje dynamiczne za okres 27-28 marca 2019 r.

Lekcja 26 – Symulacja wideo 29 marca 2019 roku

 • Symulacja i transakcje dynamiczne za dzień 29 marca 2019 r.

W tym module zapoznamy się z symulacją inwestycyjna za okres wrzesień – październik 2019 .

Zawartość modułu 6:

Lekcja 27  – Badania systemowe 

 • W tej lekcji prezentacja mechanicznych statystyk. Sprawdziłem poszczególne ramy czasowe w różnych przedziałach czasowych w różnych okresach na różnych wskaźnikach.
 • Testy np. w godzinach 8-22, 9-11, 9.17.30 itd. w okresie 2007 – 2019.

Lekcja 28  – Warianty strategiczne  

 • Prezentacja m.in. mechanicznej strategii inwestycyjnej.
 • Analiza zagrań i wyników.
 • Wnioski praktycznie mające wpływ na kierunek naszego rozwoju, czyli ścieżki, którą podążymy.

Lekcja 29  – Symulacja inwestycyjna 1-9 września 2019

 • Omówienie transakcji z okresu 1 – 9 września 2019.  Dodatkowo graf strategiczny.
 • Statystyki związane  z lukami i jak na nie handlować prawidłowo.
 • Prezentacja statystyk mechanicznych z wykresów tygodniowych oraz miesięcznych jako statystyczne uzasadnienie przeprowadzonych zagrań.

Lekcja 30  – Symulacja inwestycyjna 10-12 września 2019

 • Oprócz omówienia przeprowadzonych transakcji prezentacja systemu mechanicznego z nocowaniem. Uzyskany wynik, to 12.000 pkt., a można go jeszcze spokojnie poprawić.
 • Uzyskane wyniki są bardzo cenne dla daytraderów.

Lekcja 31  – Symulacja inwestycyjna 13-30 września 2019

 • Omówienie drugiej połowy września 2019 roku.
 • Poszczególne zagrania, transakcje oraz to co się działo na rynku.

Lekcja 32  – Symulacja inwestycyjna – październik 2019

 • W tej lekcji skupiamy się na analizie wykresów dziennych i sprawdzamy jak nauczany materiał odnajduje się na wykresach z października 2019 roku.
 • Celem tej lekcji jest wykazanie, że analiza wykresów dziennych oraz tygodniowych w handlu na DAX jest kluczowa. Nie wymaga wiele czasu, a może być zyskowna.

Rejestracja uzupełniająca na szkolenie DAX Praktycznie została zakończona 8 listopada 2019 roku.

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w kolejnej edycji kursu, wyślij maila na adres: biuro@daxpraktycznie.pl

Poinformujemy Cię o tym w pierwszej kolejności.

 

BONUSY

Dedykowany  webinar wyłącznie dla uczestników szkolenia, który odbędzie się około 3 miesiące po zakończeniu sprzedaży szkolenia.

Kontakt z prowadzącym szkolenie –istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących zawartości szkolenia poprzez wysłanie maila na adres: biuro@daxpraktycznie.pl   po to, aby zachować płynność nauki i na bieżąco rozumieć całość nauczanego materiału. Jeśli w wymianie korespondencji mailowej uznamy, iż warto jednak porozmawiać telefonicznie, to również będzie taka możliwość. U nas nie ma podziału na kursantów VIP i Standard.

Opinie

FAQ - najczęściej zadawane pytania

W jakiej formie odbywa się kurs?

Szkolenie odbywa się w formie online, co oznacza, że dostęp do niego uzyskujesz po zalogowaniu się do dedykowanego panelu kursu, łatwego i intuicyjnego w obsłudze. W przypadku jakichkolwiek pytań możesz wysłać maila na adres: biuro@daxpraktycznie.pl

Do pełnego skorzystania z kursu potrzebujesz:

– komputera z najnowszą wersją najpopularniejszych przeglądarek internetowych

– możliwości odtwarzania filmów z WWW

Na jak długo uzyskuję dostęp do kursu?

Każdy uczestnik szkolenia ma dostęp do platformy kursu przez 1 rok (365 dni) od momentu dokonania zakupu. W tym czasie uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, z których składa się szkolenie DAX Praktycznie. Po „przejściu” przez cały kurs będzie możliwość jego ponownego odtworzenia, co pozwoli na powrót do pewnych zagadnień i ich utrwalenie.

W jaki sposób mogę kupić kurs?

Płatności możesz dokonać na stronie sprzedażowej kursu poprzez naciśnięcie guzika „Kup teraz”. Możesz zapłacić przez system płatności T-pay lub przez PayPal.
Jeśli masz problem z zapłaceniem za kurs poprzez internetowy system płatności, napisz wiadomość na adres: biuro@daxpraktycznie.pl. Na pewno coś poradzimy.

Czy gdybym czegoś nie rozumiał mogę liczyć na konsultację?

Jak najbardziej tak. Wszelkie niejasności, jeśli takowe się pojawią, będziemy wyjaśniali drogą mailową lub telefonicznie.

Czy znajdę coś nowego w szkoleniu ( brałem udział w innych szkoleniach SIG)?

Handel na DAX wymaga podejścia specjalistycznego. Absolutnie materiał nie pokrywa się z innymi kursami. Co więcej, przyjmuje się, że wiedza z innych kursów będzie bardzo pomocna. Tłumaczę konkretne zagrania pod konkretny rynek.

Brałem już udział w szkoleniu stacjonarnym Dax Praktycznie. Dlaczego miałbym znów brać udział? Czy jest coś nowego w stosunku do materiału sprzed dwóch lat?

Po pierwsze, to czego uczyłem na stacjonarnych kursach DAX Praktycznie się nie zdezaktualizowało i nadal działa. Jednak przez ostatnie dwa lata pojawiły się nowe rozwiązania i obserwacje wynikające z tego, że rynki się zmieniają. Pojawiły się nowe setupy i nowe układy do handlowania. Nie są to zagrania teoretyczne, ale stworzone bezpośrednio przez samego DAX -a, który pokazywał nam przez ostatni czas, co pracuje, a co nie pracuje. To cenne obserwacje.

Jaką kwotą powinienem dysponować, aby zacząć inwestowanie na rynku niemieckim?

Kwota około 250 zł, aby zacząć na 0.01 lota.

Czy szkolenie Dax Praktycznie jest przeznaczone tylko dla daytraderów czy też dla inwestorów grających na dłuższy termin ( nocowanie na pozycji)?

W kursie uwzględniam podejście średnioterminowe z nocowaniem. Dowodem są statystyki, które prezentuję od 2006 roku, liczone ręcznie. Jednak handel z nocowaniem wymaga dalszych stop lossów ze względu na dużą zmienność DAX. Główny jednak nacisk kładę na daytrading trwający maksymalnie 2-3 godziny dziennie. Nie zachęcam do handlu całodziennego. W kursie jednak symulacje dotyczą całej sesji giełdowej, bo jedni mają więcej czasu przed południem, a inni po południu. DAX się handluje w godzinach 9-12 oraz 15.30 – 17.30. Uważam, że dwie godziny dziennie wystarczą.

Czy w kursie handlujemy przez CFD czy na rynku bezpośrednim?

Wybór platformy jest dowolny. Proponowanie podejście to 2-3 transakcje w okresie dwóch godzin. Daytrading to nie setki transakcji dziennie. Zatem spread traci na znaczeniu, gdy jesteśmy wstrzemięźliwi.

Czy kurs uczy tylko teorii czy są też ćwiczenia?

 To głównie ćwiczenia. Sama symulacja za marzec 2019 roku zawiera 20 sesji giełdowych po 10 godzin dziennie. Co więcej, symulacja dynamiczna na filmie jest prowadzona świeca po świecy. Jedna tylko sesja giełdowa to około godzina materiału. A omawiam wszystkie sesje z marca 2019 roku. W module 6 , który jest w obecnej edycji szkolenia, skupiamy się na sesjach z września i października 2019 roku.  Kurs koncentruje się na zasadach, setupach i konkretnych zagraniach.

Dla kogo nie jest przeznaczone szkolenie?

Dla tych, którzy szukają gotowego mechanicznego systemu, który z 10 tys. PLN  zrobi 1 mln PLN  w 1 rok. Taki system nie istnieje. DAX ma potencjał, ale jest trudny i taki być musi.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Dla tych, którzy chcą popracować, aby mieć szansę wykorzystania potencjału DAX. Jest to indeks zmienny i codziennie wykonuje kilka ruchów. Dla tych, którzy chcą być niezależni od rynku i chcą codziennie systematyczne zarabiać.  Dla tych, którzy chcą móc odpowiedzieć sobie na pytanie „ile pieniędzy dziś zarobiłeś”.  Dla tych, którzy zdają sobie sprawę, że to nie może być łatwe, ale jednocześnie wiedzą, że to jest codziennie możliwe, bo DAX jednak ruch wykonuje.

Czy będzie można zwrócić kurs?

Tak. Kurs objęty jest 15-dniową gwarancją satysfakcji. W tym czasie masz dostęp do limitowanej liczby lekcji. Nie ukrywajmy – wiedza, umiejętności tłumaczenia, temperament nauczyciela, dykcja, i wiele innych czynników decydują o tym, czy dany styl nam odpowiada, czy nie. Przekonaj się o tym w ramach gwarancji satysfakcji – sam ocenisz, czy odpowiada Ci taki styl nauki.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu będziesz chciał go zwrócić,  wystarczy wysłać e-mail na adres: szczepanik@daxpraktycznie.pl z krótką informacją, a w ciągu 5 dni roboczych zapłacona kwota zostanie zwrócona.

Jest dużo kursów na rynku. Czy można jeszcze wymyśleć coś nowego?

Nie chodzi o wymyślanie nowych rzeczy, ale o upraszczanie podejścia. Na tym polega paradoks, że traderzy wymyślają różne rzeczy i co chwilę zmieniają podejście. Komplikowanie nie ułatwia handlu na rynku realnym. Podejście powinno być proste i zrozumiałe, bo tylko wtedy sobie poradzimy w sytuacji stresu. A jeśli chodzi o „wymyślanie”, to np. statystyki mechaniczne od 2006 roku na DAX, z których płyną wnioski, są bezcenne.

Czy kurs prezentuje tylko dobrze dobrane przykłady czy pokazuje Pan także transakcje nieudane?

Oczywiście, że pokazuję także nieudane. Jeśli ktoś myśli, że będzie miał wszystkie transakcje udane na DAX to się myli. Po to jest symulacja świeca po świecy, aby nie było wątpliwości i ukrytych fragmentów wykresu. To jest szkolenie traderskie. Pokazuję uczciwie, jak jest.

Jaką mogę mieć pewność, że podejście przez Pana proponowane będzie mi pasowało mentalnie?

Jest obszerny fragment kursu objęty gwarancją satysfakcji. Będzie się można szybko zorientować, czy kurs spełnia oczekiwania. Myślę jednak, że będzie pasowało. Handlujemy czysty wykres, jeden wskaźnik i dwie poziome linie na wykresie. Prostota podejścia sama się broni.

Czy są absolwenci, którzy zarabiają na DAX?

Tak, są tacy traderzy. Podejście sprawdza się w praktyce i działa na rynku realnym. Dowodem są moje transakcje na żywo, a także wyniki absolwentów. Zresztą łatwo sprawdzić, czy podejście działa, bo wystarczy włączyć dowolny wykres z przeszłości, aby to zobaczyć.  Np. wykres z wczoraj albo sprzed miesiąca czy roku.

Czy są absolwenci, którzy nie zarabiają?

Tak. I wszyscy jednogłośnie przyznali, że stracili nie przez złą strategię, tylko z winy swojej głowy. Wymyślali, nie czekali na sygnał, nie mieli stop loss, handlowali odwrotnie do strategii na zasadzie: bo się wydaje etc. Niestety głowa jest ważna. Np. jak nie ma sygnału to się czeka i nic nie robi. Niektórzy często z nudów zamiast czekać mówią, „a to sobie zagram”. Ktoś zagrał z samochodu, a ktoś stwierdził, że przecież muszą odbić, bo tyle spadło etc.  Zatem przyczyna niepowodzeń jest jak zwykle ta sama.

Czy cena szkolenia może się zmienić?

Tak, cena szkolenia na pewno będzie wyższa w przyszłości.

Kim jestem i dlaczego zrobiłem ten kurs?

Jestem maklerem papierów wartościowych z uprawnieniami doradczymi, inwestorem oraz analitykiem technicznym. W 2016 roku obroniłem pracę doktorską  na temat: „Polemika wokół pomiaru stóp zwrotu w Otwartych Funduszach Emerytalnych i wskaźników waloryzacji w ZUS”, uzyskując tym samym stopień doktora nauk ekonomicznych.

Obecnie prowadzę kursy z zakresu inwestowania w firmie Szkolenia z Inwestycji Giełdowych. Posiadam blisko 25 lat praktyki rynkowej, w tym 18 lat pracy w renomowanym biurze maklerskim.

Paweł Szczepanik
Wykres

W 1998 roku pracowałem nad przygotowaniem do wprowadzenia do obrotu kontraktów terminowych, co zaowocowało zawarciem pierwszej – w historii Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – transakcji terminowej.

Przez wszystkie lata pracy miałem i wciąż mam kontakt z setkami, jak nie tysiącami inwestorów, z którymi odbyłem szereg rozmów o inwestowaniu, mogłem również obserwować ich dokonania na realnym rynku. To, co zauważyłem to fakt, że po pierwsze siła leży w prostocie oraz po drugie, że z licznych dostępnych narzędzi należy wybrać te, które odpowiadają nam psychologicznie. Należy handlować wciąż na te same elementy, ale w zmiennych za każdym razem warunkach rynkowych.

Gwarancja satysfakcji

Jako autor tego kursu jestem przekonany, że pozwoli Ci on rozwinąć umiejętności inwestorskie. Dlatego rejestrując się na szkolenie otrzymujesz również 15- dniową gwarancję satysfakcji. W tym czasie masz dostęp do limitowanej liczby lekcji. Nie ukrywajmy – wiedza, umiejętności tłumaczenia, temperament nauczyciela, dykcja, i wiele innych czynników decydują o tym, czy dany styl nam odpowiada, czy nie. Przekonaj się o tym w ramach gwarancji satysfakcji – sam ocenisz, czy odpowiada Ci taki styl nauki.

Jeśli zmienisz zdanie to do 15 dni od daty rejestracji na szkolenie będziesz mógł uzyskać pełny zwrot zainwestowanej kwoty. Wystarczy, że wyślesz na ten temat krótką informację pod adres: biuro@daxpraktycznie.pl . Zwrot otrzymasz w przeciągu 5 dni roboczych.

Wymagania techniczne

Do pełnego skorzystania z możliwości kursu potrzebujesz:

 Komputera z najnowszą wersją najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Możliwości odtwarzania
filmów z WWW

Możliwości przeglądania plików
w formacie PDF

DAX Praktycznie:

Prowadzenie Szkolenia: Paweł Szczepanik – sig.edu.pl
Właściciel Serwisu: SIG

Szkolenia z Inwestycji Giełdowych Beata Jancewicz
ADRES

Wańkowicza 5/16, 02-798 Warszawa

DANE

NIP: 9511840208, REGON: 142727522

TELEFON

606 666 978

Skontaktuj się z nami